header
Rekrutacja
Rekrutacja do szkół Drukuj
czwartek, 01 lutego 2018 09:26

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miłkowice. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w postepowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę w pierwszej kolejności kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, a następnie kryteria określone w Uchwale nr XXXI/250/2017 Rady Gminy Miłkowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice:

  1. kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja - 30 punktów,
  2. rodzeństwo kandydata uczęszcza w roku rekrutacji do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, którego dotyczy rekrutacja – 15 punktów,
  3. dwoje rodziców (opiekunów prawnych) kandydata pracuje na podstawie umowy o pracę, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą albo samotny rodzic (opiekun prawny) kandydata pracuje na podstawie umowy o pracę, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 40 punktów,
  4. jeden z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata pracuje na podstawie umowy o pracę, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 punktów.

Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Rodzice zobowiązani są do złożenia zgłoszenia zgodnie ze wzorem obowiązującym w szkole. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wójt Gminy Miłkowice określa terminy rekrutacji w formie zarządzenie, które publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłkowice do końca stycznia.

 


Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information