header
Współpraca z organizacjami
Nowa zakładka dla organizacji OPP na stronie Ministerstwa Finansów Drukuj
wtorek, 08 stycznia 2019 12:20

W związku z wprowadzeniem od 15 lutego br. przez Krajową Administrację Skarbową usługi Twój e-PIT, Ministerstwo Finansów uruchomiło z dniem 17.12.2018 r. zakładkę dedykowaną OPP.

Nowa zakładka dostępna jest pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp

Informacje w zakładce podzielone są na dwie sekcje:

 • OPP jako beneficjent 1% - czyli jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT,
 • OPP jako płatnik – tj. informacje o zmianach od 1 stycznia 2019 r.
Poprawiony: wtorek, 08 stycznia 2019 12:25
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2019 ROKU Drukuj
poniedziałek, 10 grudnia 2018 14:53

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2019 ROKU

więcej...   

Poprawiony: wtorek, 11 grudnia 2018 09:28
 
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi Drukuj
wtorek, 09 października 2018 15:25

OGŁOSZENIE

Na podstawie §3 Uchwały Nr LVI/313/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 242, poz.4099) oraz Zarządzenia Nr 119/2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Wójt Gminy Miłkowice

ogłasza przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w §2 ust. 1 Uchwały Nr LVI/313/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 10 października 2018 r. do 24 października 2018 r. w formie przyjmowania pisemnych uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, poprzez:

1) złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Miłkowice;

2)przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Projekt Programu udostępniony będzie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłkowice www.bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl w zakładce WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
 2. na stronie internetowej Gminy Miłkowice www.ugmilkowice.net w zakładce WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI,

oraz wyłożony w Urzędzie Gminy Miłkowice (pok. 28), w dniach i godzinach urzędowania.

Wzór formularza konsultacyjnego, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Miłkowice www.ugmilkowice.net w zakładce WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI oraz dostępny będzie w pok. 28 w Urzędzie Gminy Miłkowice.

DO POBRANIA:

 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

 

Poprawiony: czwartek, 08 listopada 2018 13:54
 
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie SĄSIEDZI w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Drukuj
czwartek, 05 lipca 2018 10:43

W dniu 02 lipca 2018 roku do Urzędu Gminy Miłkowice wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie SĄSIEDZI, na realizację zadania publicznego pn. „ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN POPRZEZ ZORGANIZOWANIE PROFILAKTYCZNEGO FESTYNU RODZINNEGO ORAZ OGNISKA POD HASŁEM "ALKOHOL NISZCZY RODZINĘ". INTEGROWANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NIEDŹWIEDZICKA W MIŁKOWICACH I OKOLICE”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.ugmilkowice.net

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Miłkowice, drogą  elektroniczną na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz listownie na adres: Urząd Gminy Miłkowice, ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice, (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wójt Gminy Miłkowice

(-) Dawid Stachura

więcej...

Poprawiony: czwartek, 05 lipca 2018 10:45
 
Organizacje pozarządowe – pamiętajcie o sprawozdaniach! Drukuj
poniedziałek, 02 lipca 2018 13:17

Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów. Pierwsze obowiązki związane ze sprawozdaniami pojawiają się w marcu, ale najwięcej terminów sprawozdawczych przypada na czerwiec i lipiec.

1) Sprawozdania finansowe stowarzyszeń i fundacji.

Wszystkie organizacje pozarządowe muszą co roku sporządzać sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (w 2017 r. za 2016 r.). Powinny to zrobić niezależnie od tego, czym się zajmują i jak duże mają roczne budżety. Jeśli prowadzą działalność gospodarczą lub mają status organizacji pożytku publicznego, mają więcej obowiązków sprawozdawczych.

Dwa pierwsze obowiązki: sporządzenie i wysłanie deklaracji CIT-8 do urzędu skarbowego oraz sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej powinniśmy mieć już za sobą (termin upłynął 31 marca). Przed organizacjami kolejne etapy: zatwierdzanie i wysłanie sprawozdań w odpowiednie miejsce.

 • do 30 czerwca należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe. W zależności od zapisów w statucie zatwierdza je walne zebranie lub zarząd poprzez uchwałę o przyjęciu. Sprawozdanie należy zachować w dokumentacji organizacji. Sprawozdanie musi podpisać cały zarząd. Dobrze umieścić sprawozdanie na stronie internetowej organizacji.
 • W ciągu 10 dni od zatwierdzenia należy wysłać sprawozdanie finansowe wraz
  z uchwałą zatwierdzającą do Urzędu Skarbowego – najpóźniej do 10 lipca. Za niezłożenie sprawozdania grozi grzywna.
 • Stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą wysyłają sprawozdanie finansowe do KRS wraz z formularzem KRS – Z30 i uchwałą – w ciągu 15 dni od zatwierdzenia, najpóźniej do 15 lipca.

2) Sprawozdania a organizacje pożytku publicznego (OPP).

Stowarzyszenia i fundacje mające status OPP (organizacje pożytku publicznego), których rok obrotowy jest taki, jak rok kalendarzowy umieszczają na stronie MRPiPS sprawozdania merytoryczne i wcześniej zatwierdzone finansowe (najpóźniej do 15 lipca). OPP, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, musi umieścić sprawozdania najpóźniej do 30 listopada 2017r. Za niezłożenie sprawozdań OPP traci prawo ubiegania się o 1% za poprzedni rok.

3) Sprawozdanie merytoryczne.

 • Fundacje do 31 grudnia są zobowiązane sporządzić i wysłać do właściwego ministra sprawozdanie z działalności wg wzoru ministra sprawiedliwości. Od 2016 r. obowiązek ten nie dotyczy fundacji, które mają status OPP i umieściły już sprawozdanie merytoryczne na stronie pozytek.gov.pl.
 • Stowarzyszenia nie mają obowiązku sporządzać sprawozdania merytorycznego, ale warto je zrobić. Dobrze jest również umieścić sprawozdanie merytoryczne na stronie internetowej organizacji.

Opracowała: Karolina Furmańska

Doradca dla organizacji pozarządowych

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 8

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information