header
Współpraca z organizacjami
Oferty w trybie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie od 10 maja 2016 r. po nowemu! Drukuj
wtorek, 17 maja 2016 13:04

Najważniejsze zmiany w ofercie w trybie art. 19a.

Nowy wzór oferty realizacji zadania w trybie art. 19a wprowadza istotne uproszczenia. Znaczna część informacji, która wymaga jest w otwartym konkursie ofert, nie została zamieszczona w nowym formularzu. Organizacja jest zobowiązana do podania kilku kluczowych informacji:

 • dane oferenta / oferentów
 • opis zadania publicznego
 • wskazanie celu realizacji zadania
 • miejsce realizacji zadania
 • wskazanie grup odbiorców
 • przewidywany wkład osobowy lub rzeczowy
 • zakładany rezultat zadania
 • szacunkowa kalkulacja kosztów.

 

Z kosztorysu usunięto podział na kategorie kosztów (merytoryczne, koszty obsługi, inne koszty) oraz kolumny narzucające podanie sposobu kalkulacji każdego z kosztów. Obecnie kosztorys składa się z czterech kolumn:

 • rodzaj kosztu
 • wartość kosztu (nazwa w tabeli: koszt całkowity)
 • wysokość środków z dotacji (nazwa w tabeli: do poniesienia z wnioskowanej dotacji)
 • wysokość wkładu własnego (nazwa w tabeli: do poniesienia ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) – dla zadań w formie wspierania (czyli takich, gdzie obowiązkowy jest wkład własny).

 

Po raz pierwszy we wzorze realizacji zadania publicznego – w jego kosztorysie – uwzględniono wkład rzeczowy. Dodatkowo uproszczona oferta nie przewiduje „rozbijania” wkładu własnego na poszczególne źródła finansowania zadania. Zatem organizacja składając taką ofertę, nie ma obowiązku podawania, skąd dokładnie będzie pochodził wkład własny – podaje się jedynie jego kwotę oraz wskazuje, które koszty i w jakiej wysokości zostaną z niego pokryte.   

Jedynym załącznikiem składanym do oferty jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z rejestru lub ewidencji – ale dotyczy to tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Organizacje posiadające wpis do KRS nie mają obowiązku – zgodnie z wzorem – załączać żadnych załączników.

Sprawozdanie z realizacji oferty złożonej w trybie art. 19a – najważniejsze zmiany.

Sprawozdanie, ma miejsce na opisanie wykonanego zadania, wskazując przy tym osiągnięty cel, miejsce realizacji, grupy odbiorców oraz wykorzystany wkład własny.

Drugim punktem w nowym sprawozdaniu jest opis rezultatów. Cały wzór sprawozdania zamyka zestawienie wydatków. Tabela z zestawieniem wydatków znana jest organizacjom z dotychczasowych wzorów sprawozdania, choć ma ona nieco inny charakter niż dotychczas.

Tabela opisująca wydatki w sprawozdaniu z realizacji oferty zawiera pozycje:

 • nazwa wydatku
 • numer dokumentu księgowego
 • data wystawienia dokumentu księgowego
 • łączna kwota wydatku
 • podanie wysokości kwoty wydatkowanej z dotacji
 • podanie wysokości kwoty wydatkowanej z wkładu własnego (nazwa w tabeli: wydatek poniesiony ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego)
 • data zapłaty.

 

Nowy wzór zakłada, że należy udokumentować nie tylko wkład osobowy, ale również rzeczowy – o ile był kalkulowany w ofercie na realizację zadania.

Źródło: portal ngo.pl

DO POBRANIA:

 

Poprawiony: wtorek, 17 maja 2016 14:24
 
Oferta złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Kolejarz Drukuj
piątek, 29 kwietnia 2016 11:49

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ STOWARZYSZENIE "KOLEJARZ"
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez
Stowarzyszenie “KOLEJARZ” w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej...

Poprawiony: piątek, 29 kwietnia 2016 11:53
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 r. Drukuj
wtorek, 12 stycznia 2016 15:02

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w 2016r

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm. ) Wójt Gminy Miłkowice ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

więcej...

 
Drugi nabór ofert w konkursie FIO 2016 (Priorytet 2) Drukuj
piątek, 13 listopada 2015 14:22

fioPrzypominamy, że drugi nabór do Konkursu FIO 2016 rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

więcej...

Poprawiony: piątek, 13 listopada 2015 14:28
 
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. i działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 Drukuj
czwartek, 05 listopada 2015 14:46

OGŁOSZENIE

Na podstawie §3 Uchwały Nr LVI/313/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 242, poz.4099) oraz Zarządzenia Nr 125/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. i działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

Wójt Gminy Miłkowice

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 listopada 2015 r. do 19 listopada 2015 r. w formie przyjmowania pisemnych uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. i działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 poprzez:

 1. złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Miłkowice;
 2. przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 3. zorganizowanie otwartego spotkania, na którym przedstawiciele organizacji pozarządowych zgłoszą uwagi do projektu programu współpracy działających na terenie Gminy Miłkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

Projekt programu współpracy udostępniony będzie poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miłkowice www.bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl w zakładce PROJEKTY UCHWAŁ oraz stronę internetową Gminy Miłkowice www.ugmilkowice.net w zakładce WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI,
 2. wyłożenie projektu programu współpracy w Urzędzie Gminy Miłkowice (pok. 28), w dniach i godzinach urzędowania.

Wzór formularza konsultacyjnego, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Miłkowice www.ugmilkowice.net w zakładce WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI oraz dostępny będzie w pok. 28 w Urzędzie Gminy Miłkowice.

Wójt Gminy Miłkowice
(-) Dawid Stachura

POBIERZ:

 

Poprawiony: czwartek, 10 grudnia 2015 14:41
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 7

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information