header
Współpraca z organizacjami
OGŁOSZENIE Drukuj
wtorek, 08 października 2019 15:34

OGŁOSZENIE

            Na podstawie §3 Uchwały Nr LVI/313/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 242, poz.4099) oraz Zarządzenia Nr 89/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 Wójt Gminy Miłkowice

ogłasza przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w §2 ust. 1 Uchwały Nr LVI/313/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 9 października 2019 r. do 23 października 2019 r. w formie przyjmowania pisemnych uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, poprzez:

1) złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Miłkowice;

2)przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Projekt Programu udostępniony będzie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłkowice www.bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl w zakładce WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI

2) na stronie internetowej Gminy Miłkowice www.ugmilkowice.net w zakładce WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI,

oraz wyłożony w Urzędzie Gminy Miłkowice (pok. 24), w dniach i godzinach urzędowania.

            Wzór formularza konsultacyjnego, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Miłkowice www.ugmilkowice.net w zakładce WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI oraz dostępny będzie w pok. 24 w Urzędzie Gminy Miłkowice.

więcej...

Poprawiony: wtorek, 08 października 2019 15:43
 
OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ STOWARZYSZENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ULESIE Drukuj
piątek, 04 października 2019 11:57

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w trybie art. 19a ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 03 października 2019 roku do Urzędu Gminy Miłkowice wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu, na realizację zadania publicznego pn. „MDP Ulesie – młodzież bez uzależnień”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.ugmilkowice.net

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Miłkowice, drogą  elektroniczną na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz listownie na adres: Urząd Gminy Miłkowice,
ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice, (decyduje data wpływu do Urzędu).

                                                                       Wójt Gminy Miłkowice

                                                                       (-) Dawid Stachura

więcej...

Poprawiony: piątek, 04 października 2019 13:40
 
Informacja o rozstrzygnięciu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert Drukuj
piątek, 06 września 2019 11:45

Miłkowice, dnia 06.09.2019 r.

OR.II.525.3.2019

Informacja o rozstrzygnięciu oferty złożonej

z pominięciem otwartego konkursu ofert 

         W dniu 23 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Miłkowice wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie KOLEJARZ na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Rozwój Miłkowickiej Wioski Kolejarzy.

         W dniu 26.08.2019 r. oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miłkowice, na stronie internetowej www.ugmilkowice.net oraz bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl. na okres 7 dni.

         W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie złożonej oferty do Urzędu Gminy Miłkowice. Wójt Gminy Miłkowice rozpatrzył złożoną ofertę pozytywnie i została przydzielona dotacja w kwocie 2.500,00 złotych.

Wójt Gminy Miłkowice

(-) Dawid Stachura

 

 
Informacja o rozstrzygnięciu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert Drukuj
piątek, 06 września 2019 11:42

Miłkowice, dnia 06.09.2019 r.

 

OR.II.525.4.2019

Informacja o rozstrzygnięciu oferty złożonej

z pominięciem otwartego konkursu ofert

         W dniu 27 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Miłkowice wpłynęła oferta złożona przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW FOLKLORU FURMANI na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Bo to przecież się nie godzi, żeby Furman boso chodził”.

           W dniu 29 sierpnia 2019 r. oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miłkowice, na stronie internetowej www.ugmilkowice.net oraz bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl. na okres 7 dni.

         W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie złożonej oferty do Urzędu Gminy Miłkowice. Wójt Gminy Miłkowice rozpatrzył złożoną ofertę pozytywnie i została przydzielona dotacja w kwocie 2 500 złotych.

Wójt Gminy Miłkowice

(-) Dawid Stachura

Poprawiony: piątek, 06 września 2019 11:49
 
OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW FOLKLORU FURMANI Drukuj
czwartek, 29 sierpnia 2019 13:52

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW FOLKLORU FURMANI
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez
STOWARZYSZENIE  PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW FOLKLORU FURMANI w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

więcej...

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 11

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information