header
Współpraca z organizacjami
Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: listopad 2019 Drukuj
wtorek, 05 listopada 2019 11:33

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: - urzędów miejskich i gminnych, - starostw powiatowych, - poszczególnych ministerstw.

 

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r

oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB:

https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

Inne adresy:

- Urząd Miejski Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10 ),

- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (http://www.dip.dolnyslask.pl/ )

- Program Erasmus+ : program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. (http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/),

- Program Wiedza Edukacja Rozwój – Harmonogram naborów - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
- Portal
www.ngo.pl - Fundusze (https://fundusze.ngo.pl/aktualne )

- Blog oraz FB o konkursach dla ngo: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/ https://www.facebook.com/konkursyNGO/

więcej....

 

Poprawiony: wtorek, 05 listopada 2019 15:56
 
sprawozdanie Drukuj
piątek, 25 października 2019 14:29

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".

więcej...

 
współpraca z organizacjami Drukuj
poniedziałek, 21 października 2019 10:42

Zgodnie z art. 27 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2019.865 t. j. ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mają obowiązek do 31 marca złożenie CIT-8 (zeznań o wysokości dochodu osiągniętego lub straty poniesionej w roku podatkowym) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Każde zeznanie składane przez podatnika CIT (między innymi przez każdą organizację pozarządową), niezależnie od jego wielkości i zakresu działania, wymaga opatrzenia podpisem kwalifikowanym. Co to oznaczało dla każdej organizacji pozarządowej? Na ngo spoczywał obowiązek posiadania własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatnego), bądź wyznaczenia w tym celu pełnomocnika (najczęściej biuro księgowe). Dla dużej części organizacji przepis ten stanowił duży problem finansowy – należało zakupić płatny podpis kwalifikowany (rzędu kilkuset złotych rocznie) lub podpisać umowę (oczywiście płatną) z księgowym/biurem księgowym posiadającym taki podpis - zlecającą wysłanie drogą elektroniczną CIT 8 do właściwego Urzędu Skarbowego.

Ministerstwo Finansów dostrzegło problem i Rozporządzeniem z 21 marca 2019 r. Minister Finansów przedłużył do 31 października 2019 r. termin do złożenia rocznego zeznania CIT-8 przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Przełożenie terminu na październik obejmie organizacje, które

Rozporządzenie dawało czas na naprawę trudnej sytuacji, w której znalazły się małe podmioty zmuszone do składania elektronicznych deklaracji CIT. Na czym miało polegać rozwiązanie problemu? Możliwe były dwa rozwiązania:

 • przywrócenie, dla wskazanej w rozporządzeniu grupy, rozliczeń papierowych albo
 • umożliwienie podpisywania deklaracji profilem zaufanym

  Wydawało się, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem było umożliwienie podpisywania CIT 8 profilem zaufanym. Przecież od tego roku organizacje pozarządowe składają sprawozdania finansowe drogą elektroniczną wykorzystując profil zaufany (podpis zaufany).

  Okazuje się, że resort finansów nie przygotował na czas narzędzia umożliwiającego uprawnionym ngo złożenia przedłużonego na koniec października terminu CIT-8 w formie elektronicznej (za pomocą podpisu zaufanego).

  Rząd dostrzegając problem, przywraca złożenie rocznego CIT8 w postaci papierowej. Możliwość taka pojawia się w ustawie o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych ustaw.

  Możliwość złożenia papierowego CIT 8 wprowadzają art. 3 pkt. 2. oraz art. 10 pkt. 1 wyżej wymienionej ustawy. Zapisy zmieniają bowiem art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w ten sposób, że uprawnione ngo (które miały przedłużony termin złożenia CIT do października) powinny złożyć CIT 8 za 2018 r. w terminie nie wcześniej niż 25 i nie później niż 31 października br.

   Doradca

  Andrzej Stachowiak


Poprawiony: piątek, 25 października 2019 14:33
 
ogłoszenie Drukuj
środa, 09 października 2019 00:00

OGŁOSZENIE

            Na podstawie §3 Uchwały Nr LVI/313/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 242, poz.4099) oraz Zarządzenia Nr 89/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

więcej...

Poprawiony: piątek, 25 października 2019 14:22
 
OGŁOSZENIE Drukuj
wtorek, 08 października 2019 15:34

OGŁOSZENIE

            Na podstawie §3 Uchwały Nr LVI/313/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 242, poz.4099) oraz Zarządzenia Nr 89/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 Wójt Gminy Miłkowice

ogłasza przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w §2 ust. 1 Uchwały Nr LVI/313/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 9 października 2019 r. do 23 października 2019 r. w formie przyjmowania pisemnych uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, poprzez:

1) złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Miłkowice;

2)przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Projekt Programu udostępniony będzie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłkowice www.bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl w zakładce WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI

2) na stronie internetowej Gminy Miłkowice www.ugmilkowice.net w zakładce WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI,

oraz wyłożony w Urzędzie Gminy Miłkowice (pok. 24), w dniach i godzinach urzędowania.

            Wzór formularza konsultacyjnego, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Miłkowice www.ugmilkowice.net w zakładce WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI oraz dostępny będzie w pok. 24 w Urzędzie Gminy Miłkowice.

więcej...

Poprawiony: wtorek, 08 października 2019 15:43
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information