header
Konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów sołectwom - Dobrzejów, Lipce, Rzeszotary, Ulesie Drukuj
poniedziałek, 06 lipca 2015 13:26

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.), Uchwały Nr V/36/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy  Miłkowice (Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 81, poz.1244) oraz Zarządzenia Nr 66/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Miłkowice w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Miłkowice.

Wójt Gminy Miłkowice

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Dobrzejów, sołectwa Lipce, sołectwa Rzeszotary, sołectwa Ulesie dotyczących nadania statutu.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 7 lipca 2015 r. do 29 lipca 2015 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Dobrzejów, sołectwu Lipce, sołectwu Rzeszotary, sołectwu Ulesie, poprzez:

  1. złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Miłkowice;
  2. przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
  3. zorganizowanie Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkańcy sołectwa wyrażą opinię, zgłoszą wnioski i uwagi do projektu statutu sołectwa.

Projekt statutu udostępniony będzie mieszkańcom poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miłkowice www.bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl w zakładce PROJEKTY UCHWAŁ oraz stronę internetową Gminy Miłkowice www.ugmilkowice.net w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE,
  2. wyłożenie projektu statutu w okresie konsultacji, u Sołtysa Sołectwa,
  3. wyłożenie projektu statutu w Urzędzie Gminy Miłkowice (pok. 28), w dniach i godzinach urzędowania.   

Wzór formularza konsultacyjnego, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Miłkowice www.ugmilkowice.net w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz dostępny będzie u Sołtysa Sołectwa i w pok. 28 w Urzędzie Gminy Miłkowice.

Wójt Gminy Miłkowice
(-) Dawid Stachura

ZAŁĄCZNIKI:

  1. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTÓW SOŁECTW: DOBRZEJÓW, LIPCE, RZESZOTARY, ULESIE W GMINIE MIŁKOWICE
  2. FORMULARZ DO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA STATUTU
  3. PROJEKT UCHWAŁY NADANIA STATUTU SOŁECTWU
  4. ZARZADZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE "w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Miłkowice w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Miłkowice"
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information