header
Oferta inwestycyjna - Rzeszotary Drukuj
środa, 13 kwietnia 2011 09:23

Oferta inwestecyjna - Rzeszotary

Investment offer - Rzeszotary

Uzbrojenie terenu - Rzeszotary Pobierz


Oferta inwestycyjna Gminy Miłkowice

Obręb Rzeszotary,
dz. nr 561, 562, 563, 564/1, 565/1, 566/1, 567/1, 568/1, 569, 570/1, 571, 572/1, 573, 574, 575/1, 576/1, 577/1, 578/1.

Położenie

Obszar zlokalizowany geograficznie w sercu Dolnego Śląska, w powiecie legnickim, w obrębie miejscowości Rzeszotary w gminie Miłkowice. W jego sąsiedztwie znajduje się północna część aglomeracji miasta Legnicy.
Jednym z jego atutów jest dogodne położenie pod względem komunikacyjnym. Najłatwiej dotrzeć tutaj samochodem. Teren jest umiejscowiony przy drodze powiatowej nr 2233, w odległości tylko 650 m od skrzyżowania jej z drogą krajową nr 3 (docelowo drogą ekspresową S-3) biegnącą z północy Polski ze Świnonoujścia do przejścia granicznego w Jakuszycach na południu. Blisko stąd do granic miasta Legnicy - to odległość około 1,2 km (do jego centrum 5 km). Z kolei chcąc dotrzeć stąd do autostrady A-4 jadąc obwodnicą zachodnią Legnicy musimy pokonać dystans 15,5 km. Wybierając krótszą drogę przez Legnicę skracamy tę odległość do 12,3 km jednak narażamy się na korki w godzinach szczytu i utrudnienia wynikające z jazdy po mieście.
Można również skorzystać z innych środków lokomocji. Najbliższa linia kolejowa relacji Lubin - Legnica oddalona jest zaledwie o 170 m w linii prostej od opisywanego terenu ale do najbliższej stacji kolejowej Legnica o znaczeniu ponadregionalnym mamy już 5 km. Na dotarcie do najbliższego lotniska (port międzynarodowy Wrocław Strachowice) trzeba być przygotowanym na przejechanie samochodem do 100 km.

Powierzchnia i struktura własności

Przedmiotowy teren położony jest na 18 działkach i zajmuje powierzchnię prawie 38 ha. Większość z nich (30 ha) stanowi własność Gminy Miłkowice. Jedynie pozostałe 3 działki należą do osób prywatnych. Oprócz małego fragmentu o pow. 0,32 ha, który stanowi grunt III klasy pozostałe tereny to grunty IV, V i VI klasy. Niewielką powierzchnię zajmują znajdujące się na tym obszarze fragmenty lasów (1,12 ha). Strukturę własności poszczególnych działek prezentuje poniższa tabela:

Charakterystyka

 • Przedmiotowy teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W miejscowym planie prawie cały teren (z wyjątkiem działek nr 562 i 563) oznaczony jest symbolem R.P3 jako teren przemysłu i obowiązują dla niego następujące ustalenia:
  minimalna powierzchnia dla nowo wydzielanych działek - 1.500 m2,
 • przeznaczenie podstawowe: lokalizacja obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz masztów telefonii komórkowej,
 • przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja usług publicznych, usług handlu, w tym dla handlu hurtowego,
 • wysokość zabudowy: nie więcej niż 15 m, przy czym dopuszcza się realizację obiektów o wysokości do 18 m pod warunkiem, że powierzchnia wyższej części obiektu liczona w zewnętrznym obrysie nie przekroczy 10% powierzchni rzutu poziomego dachu w obrysie zabudowy niższej niż 15.

  Istnieje potencjalnie możliwość rozszerzenia prowadzonej działalności poza omawiany obszar. Identyczne przeznaczenie (tereny przemysłu) posiada znajdujący się w bliskim sąsiedztwie obszar o powierzchni ponad 22 ha będący własnością Skarbu Państwa. Z kolei obszar położony na działkach nr 562 i 563 oznaczony jest w miejscowym planie symbolem R.ZL 12 - lasy i dolesienia. Obowiązują dla niego następujące ustalenia:
  przeznaczenie podstawowe: dolesienia i lasy w rozumieniu przepisów odrębnych,
 • przeznaczenie dopuszczalne: zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

Infrastruktura

W odległości około 400 - 500 m od przedmiotowego obszaru biegną linie energetyczne średniego napięcia 20 kV. W bliskim sąsiedztwie znajduje się również sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej (około 300 m). Obecnie w trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa na uzbrojenie działek znajdujących się na przedmiotowym obszarze w sieć wodociągową oraz w sieć kanalizacji sanitarnej.

Przygotowała:
Agnieszka Tabiszewska
tel. 76 887-12-12
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferta inwestycyjna - Rzeszotary  Pobierz ofertę

Formatka inwestycyjna - Rzeszotary  Pobierz formatkę


 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information