header
Wiadomości
Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania Drukuj Email
czwartek, 12 listopada 2020 12:35

Szanowni Państwo,

Od 9 listopada br. została wprowadzona ważna zmiana dla osób, które spisują się samodzielnie przez Internet, tj. dokonują samospisu – został skrócony czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni.

Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/skrocony-czas-na-wypelnienie-samospisu-od-pierwszego-logowania.

 
11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚĆI Drukuj Email
wtorek, 10 listopada 2020 14:36

 102 lata temu Polska wróciła na mapę Europy po 123 latach niewoli.

Zachęcamy do włączenia się w obchody Narodowego Święta Niepodległości poprzez wywieszenie przed domem biało-czerwonych flag.

Oddajmy hołd tym, którzy wywalczyli naszą wolność.

2020 11 flaga 100 lat niepodlegoci

Poprawiony: wtorek, 10 listopada 2020 14:41
 
Święto Niepodległości Drukuj Email
wtorek, 10 listopada 2020 14:14

Od 2018 roku, z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w związku z ogłoszoną na terenie województwa dolnośląskiego akcją projektu "Ocalamy" - symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk powstańczych i wyzwoleńczych pochowanych na terenie Dolnego Śląska, na cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy Miłkowice znakowane są groby bohaterów walk związanych z tworzeniem państwa polskiego, w tym m.in. Legionistów, Powstańców Śląskich i Wielkopolskich czy uczestników wojny polsko – bolszewickiej, żołnierzy Września'39, żołnierzy Armii Krajowej, I i II A.W.P., żołnierzy walczących przy boku aliantów zachodnich w latach 1939-1945 i innych organizacji niepodległościowych.
W tym roku, w 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę również czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo.

2020 11 znicz

 
ARiMR Drukuj Email
wtorek, 10 listopada 2020 13:58

Dziś i w najbliższą niedzielę chryzantemy ozdobią naszą gminę. Dziękujemy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za współpracę. To pomoc dla naszych lokalnych producentów chryzantem, którzy otrzymają za nie rekompensatę od ARiMR. Warunkiem jest przekazanie ich m.in. samorządom.
Dziękujemy również za współpracę Proboszczom Parafii w Grzymalinie, Miłkowicach, Rzeszotarach i Ulesiu za pomoc w szybkim i sprawnym rozdysponowaniu chryzantem w przestrzeni Gminy Miłkowice. Ozdobią one m.in cmentarze.

2020 11 chryzanteny

Poprawiony: wtorek, 10 listopada 2020 14:08
 
Pomoc dla posiadacza chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 Drukuj Email
piątek, 06 listopada 2020 12:27

Do dnia 06.11.2020 r. (piątek) posiadacze chryzantem, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc będzie udzielana posiadaczowi co najmniej:

  1. 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku lub
  2. 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem. Pomoc, przyznawana jest na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku posiadacza chryzantem, w którym zgłasza on Agencji liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem doniczkowych lub ciętych w fazie pełnej dojrzałości, których nie sprzedał w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.
Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję:
Jednocześnie ARiMR ogłasza na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne lub inne osoby publiczne (kościoły, koła gospodyń wiejskich). Mogą one zgłosić do dnia 12.11.2020 r. (środa) do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych.
Kierownik biura powiatowego Agencji, po otrzymaniu zgłoszenia, wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez organizację pozarządową, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną instytucję publiczną.

Przy przekazywaniu chryzantem posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego potwierdzenie odbioru chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych przez ww. podmioty i instytucje.

 

Chryzantemy nieodebrane w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. posiadacz oddaje niezwłocznie jako bioodpady uprawnionemu podmiotowi lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej, odbierając od tych podmiotów na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych jako bioodpady.

Posiadacz chryzantem składa do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., ww. potwierdzenia odbioru liczby chryzantem.

Pomoc dla posiadacza chryzantem ustala się w wysokości iloczynu liczby oddanych chryzantem (na podstawie ww. potwierdzeń odbioru) oraz stawki pomocy.

Stawka pomocy wynosi w przypadku:

  • chryzantemy doniczkowej – 20 zł za sztukę;
  • chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.

Pomoc zostanie wypłacona pomoc w terminie do dnia 31.12.2020 r.

Dla posiadaczy chryzantem prowadzących:

  • pozarolniczą działalność gospodarczą pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
  • rolniczą działalność gospodarczą (producenci rolni) pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej i będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w § 13za rozporządzenia.

Więcej informacji: w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i w oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.

 
Dokonałeś samospisu? Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród Drukuj Email
piątek, 30 października 2020 14:11

image001

 
Nowy numer infolinii inspekcji sanitarnej Drukuj Email
piątek, 30 października 2020 13:45
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy informuje, że uruchomiona została nowa infolinia.
 
W sprawie koronawirusa kontakt z inspekcją sanitarną możliwy jest pod nr tel. +48 22 25 00 115
 
Infolinia Głównego Inspektoratu Sanitarnego potrzebuje wzmocnienia, ponieważ jesienny wzrost liczby zakażeń sprawił, że linia stała się niezwykle obciążona. Dodzwonić do sanepidu próbują się niemal wszyscy - zarówno ci z poważnymi problemami, jak i z "lżejszymi" sprawami. Dlatego też linia bywa "zapchana", a dodzwonienie się pod jedyny numer czasem jest niemożliwe. "W związku z tym infolinia została wzmocniona, by była w pełni przepustowa".- poinformował dziś Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor PSSE w Legnicy, mgr inż. Jacek Watral
Nowy numer infolinii inspekcji sanitarnej
Poprawiony: piątek, 30 października 2020 14:32
 
"BLISKA PRZESTRZEŃ" – warsztaty przyszłościowe – Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Drukuj Email
wtorek, 20 października 2020 14:48

Dnia 23 września 2020r. w Szkole Podstawowej w Miłkowicach w ramach projektu wspierania procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych pn. „Bliska Przestrzeń” odbyły się „warsztaty przyszłościowe”. W warsztatach tych udział wzięli uczniowie klas VIII, którzy podzieleni na grupy robocze na specjalnie przygotowanych planszach obszaru gminy Miłkowice przedstawiali swoje pomysły na lokalizację inwestycji związanych z szeroko pojętą tematyką sportu i rekreacji. Wśród licznych pomysłów przedstawionych przez uczniów w trakcie omawiania swoich prac znalazły się m. in. skateparki, boiska do koszykówki, siłownie zewnętrzne, altany rekreacyjne i wiele innych. W ten sposób pozyskano cenne informacje na temat potrzeb ludzi młodych w sferze planowania przestrzennego na terenie naszej gminy. Zostaną one wykorzystane w procesie planowania przyszłych inwestycji z zakresu kultury, sportu oraz rekreacji.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych w świetlicy wiejskiej w Jakuszowie miało miejsce ostatnie spotkanie w ramach programu „BLISKA PRZESTRZEŃ”. Na zebraniu tym przedłożono mieszkańcom projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jakuszów, który powstał m. in. w oparciu o wnioski złożone na poprzednich spotkaniach a także na podstawie ankiet zbieranych w trakcie trwania programu. Ustalono, że zgodnie z obowiązującym prawem projekt planu miejscowego w dalszej kolejności będzie przedmiotem opiniowania i uzgadniania przez organy i instytucje, po czym na etapie wyłożenia do wglądu publicznego będzie możliwość zapoznania się z jego treścią a także złożenia uwag do projektu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy pomimo trudnej sytuacji pandemicznej zaangażowali się w proces powstawania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jakuszów. Z Waszą pomocą powstaje dokument, na podstawie którego zlokalizowane zostaną m. in. ważne inwestycje celu publicznego.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 98

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information